بخش سرمایه‌گذاری نورس

  • تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1398

در سال های اخیر، توسعه کسب و کارهای جدید در کشور به منظور ایجاد بنگاه های اقتصادی زود بازده اهمیت وافری یافته است. از طرفی لازمه ایجاد کسب و کارهای جدید نیاز به سرمایه های بالا برای راه اندازی آنها می باشد. نورس افتخار این را دارد تا با اتخاذ رویکرد سرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب کارهای جدید در کشور کمک نماید.
نورس این  آمادگی را دارد تا با ارائه، راهکار های سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های وب سایت و اپلیکیشن های موبایل تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، شما را در اجرای ایده های خود یاری نمائیم. بدیعی است، این سرمایه گذاری به صورت ارائه خدمات می باشد.
تخصص ما برای حمایت از اقتصاد ایران
برای درخواست سرمایه‌گذاری می بایست فرم تماس با ما را پر کنید، تا پس از بررسی با شما تماس حاصل گردد.